Kraftsamling för ökad patientsäkerhet

Kraftsamling för ökad patientsäkerhet

Lumell Associates AB Scheelegatan 19 112 28 Stockholm Telefon: 070 312 49 19 Mail: info@lumell.se Kontakta oss Kraftsamling för ökad patientsäkerhet Mot bakgrund av de förändringar och utmaningar som hälso- och sjukvården står inför ser regeringen behov av en...
Kunskap om vård och behandling av ätstörningar

Kunskap om vård och behandling av ätstörningar

Lumell Associates AB Scheelegatan 19 112 28 Stockholm Telefon: 070 312 49 19 Mail: info@lumell.se Kontakta oss Kunskap om vård och behandling av ätstörningar Socialstyrelsen fick 2018 ett regeringsuppdrag att se över kunskapsläget vad gäller vård av ätstörningar samt...
Neonatalvården i fokus – en kartläggning

Neonatalvården i fokus – en kartläggning

Lumell Associates AB Scheelegatan 19 112 28 Stockholm Telefon: 070 312 49 19 Mail: info@lumell.se Kontakta oss Neonatalvården i fokus – en kartläggning Genom 2018 års överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), med målet att stärka...
Övergripande principer för digitala vårdtjänster

Övergripande principer för digitala vårdtjänster

Lumell Associates AB Scheelegatan 19 112 28 Stockholm Telefon: 070 312 49 19 Mail: info@lumell.se Kontakta oss Övergripande principer för digitala vårdtjänster Socialstyrelsen har på regeringens uppdrag definierat principer för vilken vård och behandling som lämpar...