CDD INFÖR FÖRVÄRV AV FÖRETAG INOM VÄLFÄRDSTEKNIK

Uppdrag

Commercial Due Diligence (CDD) inför att ett investmentbolag skulle lägga bud på ett välfärdsteknikföretag. Företaget hade e-hälsolösningar för vård och omsorg i hemmet, med verksamhet i Sverige och planer på internationell expansion i övriga Norden.

Genomförande

Under CDD:n genomfördes analyser av marknaden, bolagets marknadsposition, behov hos kunder och användare samt olika trender. Vidare analyserades vad som skulle krävas för att leverera på den tillväxt som säljaren beskrivit och risker kopplade till förvärvet (red flags). Genom djup förståelse av sektorn och befintligt nätverk av experter i hela Norden, kunde CDD:n genomföras effektivt och med en kort startsträcka.

Resultat

• En CDD-rapport med syntes för Norden som helhet och för Sverige, Danmark, Finland och Norge var för sig. ​
• Private equity-bolaget förvärvade välfärdsteknikföretaget.

Exempel på andra uppdrag

Strategi för primärvården

Stöd i ett arbete för att ta fram en långsiktig strategi för primärvården, som en del i regionens omställning till en mer nära vård.

Läs mer »

länk

Stöd för att minska psykisk ohälsa i kommuner och regioner

Stöd i utveckling av en konkret vägledning för att förebygga psykisk ohälsa och sjukfrånvaro i kommuner och regioner under covid-19-pandemin.

Läs mer »

länk

Vill du veta mer?

Vi berättar gärna mer om vilka vi är och vad vi gör! Hör av dig till oss så kan vi diskutera vidare.

Kontakta oss