Cookiepolicy

  • Lumell Associates AB
  • Scheelegatan 19
  • 112 28 Stockholm

Kontakta oss

1. Om cookies

Cookies utgörs av små textfiler. Textfilerna innehåller data som lagras på respektive webbplatsbesökares dator. Till och från efterfrågar webbplatsen data från de cookies besökaren har lagrade på sin dator. Data från lagrade cookies används exempelvis för att lagra inställningar för hur webbplatsen ska visas för besökaren. Det är också vanligt att använda cookies för att samla in information om besökarnas beteende på hemsidan.

Du samtycker till vilka cookies som vi får placera på din dator genom att använda cookiebannern som kommer upp på din skärm när du går in på webbplatsen för första gången. För att återkalla ditt samtycke, eller för att ställa frågor angående denna cookiepolicy, kan du kontakta oss via e-post. När du återkallar ditt samtycke måste du öppna inställningarna för cookies och inaktivera de cookiekategorier du tidigare aktiverat och därefter klicka på spara.

2. Användning av cookies

Vi använder cookies för att förbättra vår webbplats användarvänlighet, exempelvis för att hålla reda på uppgifter som matats in vid ifyllnad av onlineformulär. Vi använder två huvudsakliga typer av cookies. Den ena typen är en varaktig cookie som under en längre tid sparar filer på användarens dator. Den används bl.a. för att möjliggöra funktioner som anger vad som är nytt på webbplatsen sedan användaren senast besökte vår webbplats. Den andra typen av cookies kallas sessionscookies. Dessa har en kort giltighet och lagras endast under det aktuella besöket på webbplatsen – exempelvis för att hålla reda på om användaren är inloggad eller för att spara vad användaren har skrivit i ett onlineformulär.

Vi använder inte så kallade tredjepartscookies, och inte heller cookies för marknadsföringsändamål.

Cookies från Google Analytics
Vi använder Google Analytics i syfte att få en djupare inblick i hur våra användare använder vår webbplats. Informationen som samlas in sänds och sparas i USA på Googles servers. Google Analytics samlar inte in någon personlig data som kan kopplas till enskilda personer. Google använder istället cookies för att utvärdera hur du nyttjar vår hemsida, skapa rapporter om din aktivitet och för att erbjuda andra tjänster/produkter som du kan vara intresserade av. Google Analytics placerar både varaktiga cookies och sessioncookies på din dator. Google kopplar inte ihop din IP-adress med upplysningar som samlas in eller med data som finns insamlad sedan tidigare.

För mer information kan du följa denna länk till Google Analytics Cookie Usage on Websites

3. Besökarnas samtycke

Utgångspunkten är att vi inhämtar ditt samtycke innan vi hämtar eller lagrar cookies. Detta gäller alla former av cookies. Däremot inhämtar vi inte ditt samtycke för att använda cookies som endast används för att grundläggande funktioner på hemsidan ska kunna fungera. Du har alltid möjlighet att via webbläsarens sekretessinställningar ändra dina inställningar så att webbläsaren inte tar emot några cookies. De cookies vi använder samlar inte in personuppgifter. I de fall vi skulle börja använda nya typer av cookies, exempelvis sådana som samlar in personuppgifter, kommer vi inte att lämna ut personuppgifterna till tredje part. Du kommer också att informeras om eventuell användning av nya cookies och ges möjlighet att samtycka till eller avböja lagring av de nya typerna av cookies innan de börjar att lagras hos dig.