• Lumell Associates AB
  • Scheelegatan 19
  • 112 28 Stockholm

Kontakta oss

Folkhälsomyndigheten söker män (20-50 år) till fokusgrupper på temat psykisk hälsa

Ämne
Fokusgrupp på temat psykisk hälsa
Datum
Måndag 26 oktober (30-50 år) och tisdag 27 oktober (20-29 år)
Tid
Kl. 17.30 – 20.00. Enklare förtäring kommer att serveras från kl. 17
Plats
Sveavägen 63 i Stockholm
Ersättning
En ersättning på 500 kr i form av ett Superpresentkort erhålls vid fullföljt deltagande
Covid-19
Fokusgrupperna kommer att genomföras i enlighet med Folkhälsomyndighetens riktlinjer för Covid-19
Anmälan
Maila josefine.hjorth@lumell.se och ange namn, bostadsort, ålder, telefonnummer. Du kan också ringa på: 070-312 49 19


Om du blir utvald till att delta så hör vi av oss till dig med mer information – stort tack på förhand för din hjälp i detta arbete!

Bakgrund
Folkhälsomyndigheten har ett uppdrag som handlar om att förbättra/utveckla allmänhetens kunskap om psykisk hälsa. Inom uppdraget behöver man få bättre förståelse för: a) allmänhetens intresse och kunskap inom området, b) hur man får information och kunskap idag, c) om och vad man vill veta mer om, d) hur den informationen ska förmedlas. ​

Målet är att myndigheten ska sprida tillgänglig, relevant och målgruppsanpassad information och kunskap om psykisk hälsa till allmänheten. Folkhälsomyndigheten har inom ramen för uppdraget gett Lumell Associates i uppdrag att genomföra ett antal fokusgrupper. Det innebär i praktiken ett gruppsamtal lett av en intervjuledare. Inga förkunskaper eller förberedelser krävs. ​

Behandling av personuppgifter
Genom att anmäla dig ger du ditt samtycke till att vi sparar och behandlar dina personuppgifter, så som namn, ålder, bostadsort, telefon, och email. Detta gör vi för att kunna kontakta dig. Uppgifterna kommer endast sparas fram till dess att fokusgrupperna är genomförda. De personuppgifter vi behandlar om dig kommer inte att delas med någon annan. Vi kan komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Personuppgiftsansvarig är Margareta Eriksson vid Lumell Associates, Sveavägen 63 Stockholm. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på info@lumell.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.