STÖD FÖR ATT MINSKA PSYKISK OHÄLSA I KOMMUNER OCH REGIONER

Uppdrag

Stöd i utveckling av konkret vägledning för att förebygga psykisk ohälsa och sjukfrånvaro i kommuner och regioner under covid-19-pandemin.

Genomförande

Uppdraget inleddes med att sammanställa det aktuella kunskapsläget utifrån litteratur, intervjuer och workshops med bland annat forskare och företrädare för kommuner och regioner. Därefter omvandlades insikterna från kunskapssammanställningen till konkret vägledning för chefer och HR-medarbetare i kommuner och regioner. Genomförandet delfinansierades av Vinnova.

Resultat

Ökad förståelse och spridning av aktuell kunskap kring vad som kan göras för att förebygga psykisk ohälsa och sjukfrånvaro hos medarbetare i kommuner och regioner under covid-19-pandemin. Uppdraget resulterade bland annat i konkreta och praktiska råd från forskning om psykisk hälsa, samvetsstress och återhämtning.

Exempel på andra uppdrag

Strategi för primärvården

Stöd i ett arbete för att ta fram en långsiktig strategi för primärvården, som en del i regionens omställning till en mer nära vård.

Läs mer »

länk

CDD inför förvärv av föreag inom välfärdsteknik

Commercial Due Diligence (CDD) inför att ett investmentbolag skulle lägga bud på ett välfärdsteknikföretag.

Läs mer »

länk

Vill du veta mer?

Vi berättar gärna mer om vilka vi är och vad vi gör! Hör av dig till oss så kan vi diskutera vidare.

Kontakta oss