• Lumell Associates AB
  • Scheelegatan 19
  • 112 28 Stockholm

Kontakta oss

Vetenskaplig studie med analys av hälsodata

UPPDRAG

Att komplettera det kliniska studieprogrammet för ett nytt läkemedel med real-world evidence. Uppdragsgivare var ett internationellt läkemedelsbolag.

GENOMFÖRANDE

Studien inleddes med att identifiera kunskapsgap och vilken typ av data som skulle krävas för att komplettera företagets kliniska studier. Därefter utvecklades en forskningsplan med frågeställningar, analysmetoder och relevanta datakällor för analys av real-world data. Efter etikansökan genomfördes datauttag och analyser i kontinuerlig dialog med forskare och kliniker.

Frågeställningarna berörde bland annat sjukdomsbörda, adherence och behandlingsresultat i patientpopulationen.

RESULTAT

Ny kunskap om den aktuella patientgruppen och deras behandling. Real-world-evidence som kompletterade resultaten från företagets kliniska studier och nya data för hälsoekonomisk modellering. Resultaten publicerades i vetenskapligt granskade tidskrifter (peer review) och redovisades även som posters på forskningskonferenser.

Vill du läsa mer om andra uppdrag och/eller se fler exempel? Läs mer här.