Karriär

  • Lumell Associates AB
  • Scheelegatan 19
  • 112 28 Stockholm

Kontakta oss

Att arbeta på Lumell

På Lumell arbetar nyfikna personer med ett stort intresse för samhällsfrågor. När vi rekryterar söker vi inte efter en specifik bakgrund eller erfarenhet, utan efter personligheter. Visserligen krävs en gedigen akademisk grund, men framförallt letar vi efter personer som är problemlösare, som har driv, visar tecken på ledarskap och som är roliga att arbeta med. Detta gör att det hos oss arbetar personer med en bredd av bakgrunder och meriter, något som vi ser ger både bättre resultat och en roligare vardag.

När du börjar hos oss blir du direkt en del av ett tvärprofessionellt team, där du som managementkonsult kan arbeta tillsammans med en läkare, ingenjör, ekonom eller statistiker på samma projekt. På Lumell är du aldrig ensam i ditt arbete utan vi hjälps åt. Prestigelöshet, trygghet, respekt och professionalism är viktiga byggstenar i vår teamkultur.

På Lumell verkar vi för att alla ska arbeta på toppen av sin kompetens. Hos oss finns ett gemensamt ansvar för att hjälpa varandra att växa och vi har en väletablerad kultur av konstruktiv återkoppling. Alla medarbetare har regelbundna mentorssamtal genom vilka vi får stöd utifrån var och ens styrkor, behov och intressen. Säljmål eller krav på beläggningsgrad ingår inte, något som annars är vanligt inom konsultbranschen. Utöver att utvecklas individuellt finns det också stora möjligheter att påverka och utveckla Lumells organisation. Våra kollegor tar regelbundet initiativ till interna och externa events, utbildningar, föreläsningar med mera.

Att vara managementkonsult ska vara ett långsiktigt hållbart karriärval. Att arbeta på Lumell innebär att arbeta med de högsta beslutsfattarna kring några av de mest komplexa och intressanta frågeställningarna inom samhälle och välfärd. Givet detta kommer det alltid att finnas behov av flexibilitet samt förekomma perioder med högre arbetsbelastning och resor, men det är en prioritet för oss som företag att våra medarbetare mår bra och har en långsiktigt hållbar arbetsbelastning. För oss är det viktigt att alla medarbetare ska kunna stanna på Lumell även när man till exempel blivit förälder

Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss, läs gärna nedanstående intervjuer med några av våra medarbetare. Välkommen att söka till oss!

Alexander, Associate

“Jag ville arbeta mer med frågor som jag kunde se hade en tydlig koppling till samhällsnytta och där specifikt kändes hälso– och sjukvård väldigt intressant och viktigt.

Läs hela intervjun

Margareta, VD och partner

“Att kombinera en djup verksamhetsförståelse utifrån olika perspektiv med analytisk och strategisk kompetens ger oss förutsättningar att leverera strategisk rådgivning som bidrar till välfärdssektorns utveckling”

Läs hela intervjun

Vill du bidra till ett bättre liv för fler?

Vi befinner oss i en stark tillväxtfas och vi letar efter fler kollegor.

Lediga tjänster