Vi arbetar på Lumell

  • Lumell Associates AB
  • Scheelegatan 19
  • 112 28 Stockholm

Kontakta oss

Alexander Fastberg

2022-06-01

Roll på Lumell: Senior Associate

Utbildningsbakgrund: Civilingenjör i industriell ekonomi, Chalmers

Familj: Sambo

Vad har du gjort i livet innan du började på Lumell?
Jag är uppväxt i Karlstad och efter att jag var klar med gymnasiet så valde jag att studera till ingenjör i industriell ekonomi på Chalmers. Anledningen till att jag ville bli ingenjör var att jag alltid har tyckt om siffror och logik, men att det blev just industriell ekonomi var för mitt intresse av att lära mig mer runt företagande och verksamhetsutveckling. Jag tog examen 2017 och började som konsult i ett ungt mjukvarubolag verksamt inom området business intelligence, vilket gav mig en bra kombination av att arbeta med datamodeller och beslutsunderlag kopplade till verksamhetsstyrning. Det jobbet hade en mer teknisk profil än den roll jag har på Lumell idag.

Vad fick dig att söka till Lumell?
Det växte fram under en längre tid att jag ville arbeta mer med frågor som jag kunde se hade en tydlig koppling till samhällsnytta och där specifikt kändes hälso- och sjukvård väldigt intressant och viktigt. Utöver det var jag nyfiken på att arbeta i en analytisk och rådgivande roll med lite mindre teknisk inriktning. Efter att ha sökt mig fram landade jag på Lumells webbsida, där jag fastnade direkt för deras tänk runt teamuppsättning med olika kompetenser och bakgrunder som kompletterar varandra. Under intervjuerna fick jag sedan ett väldigt gott intryck av medarbetarna på Lumell och företagets värdegrund, vilket gjorde valet självklart när jag fick erbjudande om att börja.

Vad arbetar du med just nu?
Just nu arbetar jag huvudsakligen i två olika projekt – ett där vi analyserar sjukfrånvaron bland vårdens medarbetare i en svensk region och ett där vi ser över utbudsstrukturen tvärs hela vårdkedjan för ett specifikt geografiskt område. I rollen som senior associate driver man oftast en eller flera delströmmar inom projektet i tät dialog med sin projektledare . Man arbetar “hands-on” och arbetet kan innefatta allt från att göra datainsamling i form av intervjuer och analysera olika typer av data till att skriva rapporter och ta fram diverse underlag.

 

Vad är det roligaste med att arbeta på Lumell?
Det första är att det är väldigt familjärt och härlig stämning. Sedan har Lumell enligt mig en bra balans där man som medarbetare kan vara med och påverka i en stor utsträckning, samtidigt som det finns genomtänkta strukturer och processer som skapar kvalitet i leveranserna och gör arbetet effektivt. Ett exempel på det är introduktionsveckan för alla nya medarbetare, där man får gå ett antal minikurser inom olika områden som hålls och utformas av medarbetarna. Sist men inte minst är det roligt med alla kompetenta kollegor!

Vad gör du när du inte är på jobbet?
Det blir en hel del innebandy. Spelat sen jag var liten och försöker fortfarande hålla spelet igång, just nu spelar jag i Hammarby. Annars gör jag väl sånt som de flesta gör – hänger med vänner, lagar mat, kollar på serier och reser när jag kan.

Margareta Eriksson

2018-02-19

Roll på Lumell: VD och partner

Utbildningsbakgrund: Läkare

Familj: Man, två döttrar och labradoren Laika

Så kopplar jag av: Umgås med familj och vänner. Tjejernas intresse styr mycket. Just nu är det konstsim och teater.

Från nyexaminerad läkare till VD på ett konsultbolag inom strategisk rådgivning, hur har din resa sett ut?
Min resa har varit driven av en kombination av tillfälligheter och ett genuint intresse för hur hälso- och sjukvården och andra delar av välfärden kan utvecklas och förbättras. Att arbeta kliniskt som läkare var fantastiskt. Att möta enskilda människor, som man ibland till och med kan rädda livet på, är för mig svårslaget och jag har flera gånger varit tillbaka och tjänstgjort kliniskt, senast för två år sedan. Men mitt val att bli läkare var starkt drivet av en lång familjetradition och när jag arbetat som läkare under några år ville jag få erfarenhet av något annat. Av en slump såg jag en annons från ett konsultföretag som sökte läkare. Jag fick möjlighet att börja, vilket var en fantastisk skola. Jag fick både kunskaper inom helt nya områden och verktyg och metoder för exempelvis problemlösning och ledarskap. Efter tiden som managementkonsult började jag på ett av världens största läkemedelsföretag. Där fick jag möjlighet att arbeta operativt, med mer anknytning till medicin och samtidigt ha internationellt ansvar. Efter åtta lärorika och roliga år fick jag ett erbjudande om att börja på Lumell och tackade ja på dagen.

Vad var det du fastnade för med Lumell och varför tackade du ja till erbjudandet?
Jag hade egentligen inte tänkt att bli konsult igen men kombinationen av fokus på välfärden, inspirerande och roliga kollegor samt en stark värdegrund som genomsyrade hela verksamheten lockade. Visionen om att bidra till ett bättre liv för fler passade väl med mitt intresse för hur välfärden kan utvecklas. Efter flera år på två stora globala företag var det också spännande med ett mindre företag, med huvudkontor i Sverige.

Du blev VD för Lumell år 2016, vad har hänt sedan dess?
Otroligt mycket! Vi har renodlat verksamheten så att vi enbart arbetar med strategisk rådgivning och nyskapande lösningar som bidrar till att möta viktiga samhällsutmaningar. Vi har breddat oss från att framförallt arbeta med hälso- och sjukvård till andra delar av välfärden såsom omsorg, skola och sjukskrivningar. Vi växer med flera nya medarbetare varje år och är nu ett trettiotal med olika bakgrunder såsom läkare, nationalekonomer, statsvetare och ingenjörer. Att kombinera en djup verksamhetsförståelse utifrån olika perspektiv med analytisk och strategisk kompetens ger oss förutsättningar att leverera strategisk rådgivning som bidrar till välfärdssektorns utveckling. Många branschkollegor har fler medarbetare totalt men ser man till antalet specialistkonsulter inom hälso- och sjukvård samt andra delar av välfärden är vi bland de största aktörerna i Sverige.

Vad arbetar Lumell med idag?
Vi har under de senaste året haft förmånen att arbeta på alla olika nivåer inom välfärdssystemet och med en bredd av frågor.

Vi har bland annat stöttat flera myndigheter med internationella kartläggningar och utredningar, hjälpt till att utveckla strategier och organisationsstrukturer för stora regioner, projektlett utvecklingen av nya arbetssätt hos vårdgivare och genomlyst omsorgsverksamheter. Inom skolan och sjukskrivningsområdet har vi arbetat med genomlysning, uppföljning och utveckling av förebyggande insatser. Vi har fått vara med om att driva utvecklingen av sociala utfallskontrakt. Vi har också faciliterat samarbetsprojekt mellan läkemedelsindustri och landsting samt agerat expertstöd åt och genomfört due diligence-uppdrag för investerare.

När du säger att Lumell är värdegrundsdrivet i allt arbete vi gör, vad menar du då?
Vår värdegrund ligger mig mycket varmt om hjärtat. Den är en kompass i vårt dagliga arbete för att hjälpa oss att prioritera vilka projekt vi ska genomföra. Jag är stolt över att alla våra projekt kan kopplas till vår vision om ett bättre liv för fler. Vår värdegrund hjälper oss också att få stöd i hur vi ska agera i vårt dagliga arbete. Den blir ett kitt som hjälper oss att dra åt samma håll och på samma sätt trots olika bakgrund, utbildning, och personligheter. Den hjälper oss också att sätta våra interna processer och strukturer. En nyckelprocess är vår mentorsprocess där man får stöd och återkoppling utifrån var och ens egen individuella utveckling. Säljmål eller beläggningsgrad ingår inte, vilket ju annars är vanligt inom konsultbranschen. Jag har ibland fått höra att det är omöjligt att driva ett konsultföretag på detta sätt, men vi har fått det att fungera.

Avslutningsvis, hur ser du på att det kan anses utmanande att vara managementkonsult under vissa faser i livet?
Om man som konsult vill få möjlighet att arbeta med de högsta beslutsfattarna kring deras mest komplexa frågeställningar så kommer det alltid att krävas flexibilitet och det förekommer perioder med högre arbetsbelastning. Men utifrån de begränsningar som detta ger är vår målsättning att skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar arbetsbelastning. Vi vill kunna behålla medarbetare över tid och vi vill att de ska kunna och vilja komma tillbaka och fortsätta hos oss även när man till exempel blivit förälder. Det är roligt att vi nu har flera som valt att göra det och får det att fungera. För att möjliggöra detta arbetar vi bland annat aktivt med hur vi bemannar projekten och med vår karriärstruktur för att kunna erbjuda både en snabb utveckling och möjligheten att få stimulerande arbetsuppgifter utifrån de ramar som ens övriga livssituation sätter. Jag tror också att det är talande att alla i ledningsgruppen är närvarande föräldrar med barn mellan 0 och 15 år. Konsultyrket har ju också stora möjligheter för flexibilitet kring föräldraledighet och arbetstider. Det är mycket enklare för mig att delta i utvecklingssamtal eller att vara hemma när barnen är sjuka nu än vad det var när jag var kliniskt verksam läkare.