• Lumell Associates AB
  • Scheelegatan 19
  • 112 28 Stockholm

Kontakta oss

LUMELLS UPPSATSTÄVLING FÖR EN BÄTTRE VÄLFÄRD

Ansök om Lumell Associates årliga uppstasstipendium, för kandidatuppsats/examensarbete med koppling till utveckling av välfärden inom hälso- och sjukvård, hälsoekonomi, social omsorg, skola, folkhälsa eller kriminologi. Både kvalitativt och kvantitativt orienterade uppsatser välkomnas.

För att vinna krävs att:
• Uppsatsen har en tydlig koppling till välfärdssektorn
• Uppsatsen har godkänts vid ett svenskt lärosäte under läsåret 2022
• Uppsatsen är skriven på svenska eller engelska.
• Uppsatsen är en kandidatuppsats, ett examensarbete på läkarprogrammet eller motsvarande (minst 15 högskolepoäng)

Ansök så här:
1. Skriv en kort presentation av författaren/författarna som innehåller följande uppgifter: personnummer, för- och efternamn, adress (inkl. postnummer och postort), telefonnummer, e-postadress, utbildning och lärosäte
2. Bifoga den färdiga uppsatsen i pdf-format
3. Bifoga intyg på att du studerat/studerar vid aktuellt lärosäte samt betygsunderlag för uppsatsen i pdf-format
4. Skicka in ansökan via e-post till uppsats@lumell.se.

Sista ansökningsdag är 24 mars 2023. En jury från Lumell Associates kommer att bedöma uppsatserna, och resultatet kommer att meddelas deltagarna senast den 12 maj 2023.

Författaren/författarna till den eller de uppsatser som vinner får dela på 25 000 kronor. Genom att delta i tävlingen godkänner du att uppsatsen, om den vinner, kommer att publiceras på Lumell Associates hemsida. Vinnaren eller vinnarna kommer att bjudas in till vårt kontor under hösten 2023 för att presentera sin uppsats. Resan bekostas av Lumell Associates om vinnaren eller vinnarna bor utanför Stockholms län.