• Lumell Associates AB
  • Scheelegatan 19
  • 112 28 Stockholm

Kontakta oss

Övergripande principer för digitala vårdtjänster

Socialstyrelsen har på regeringens uppdrag definierat principer för vilken vård och behandling som lämpar sig för digitala vårdtjänster. Arbetet inkluderade dialog med ett flertal aktörer i Sverige samt en internationell utblick till Norge, Danmark, Finland, England och USA. Rapporten inkluderade ett beslutsträd för vägledning gällande om en viss typ av vård och behandling lämpar sig för digital vårdtjänst. Klicka här för att komma till beslutsträdet. Lumell Associates stöttade Socialstyrelsen i arbetet.

Du kan läsa Socialstyrelsens rapport här.