STRATEGI FÖR PRIMÄRVÅRDEN

Uppdrag

Stöd i att ta fram en långsiktig strategi för primärvården, som en del i regionens omställning till en mer nära vård.

Genomförande

Strategiarbetet inleddes med att definiera långsiktiga mål för primärvården, strategisk inriktning för hur målen skulle uppnås och hur utvecklingen skulle följas upp. Därefter utvecklades en genomförandeplan med prioriterade åtgärder för vad som skulle genomföras med tidsplan, ansvar och resurser.

Primärvårdsstrategin utvecklades i nära dialog med politiker, tjänstemän, profession, invånare och företrädare för kommunerna.

Resultat

En politiskt beslutad primärvårdsstrategi för sju år framåt, med direkt koppling till aktuella styrdokument och regionens årliga budget och verksamhetsplaneringsprocess.

Exempel på andra uppdrag

STÖD FÖR ATT MINSKA PSYKISK OHÄLSA I KOMMUNER OCH REGIONER

Stöd i utveckling av konkret vägledning för att förebygga psykisk ohälsa och sjukfrånvaro, i kommuner och regioner, under covid-19-pandemin.

Läs mer

länk

CDD inför förvärv av företag inom välfärdsteknik

Commercial Due Diligence (CDD) inför att ett investmentbolag skulle lägga bud på ett välfärdsteknikföretag.

Läs mer

länk

Vill du veta mer?

Vi berättar gärna mer om vilka vi är och vad vi gör! Hör av dig till oss så kan vi diskutera vidare.

Kontakta oss