• Lumell Associates AB
  • Scheelegatan 19
  • 112 28 Stockholm

Kontakta oss

Uppgiftsväxling – en strategi för att stärka kompetensförsörjningen

Att utveckla arbetssätt för att kompetens ska användas på bästa sätt är en del av Västra Götalandsregionens långsiktiga strategi för omställning av hälso- och sjukvården. Därför pågår ett arbete med att uppgiftsväxla städning, måltidshantering och andra uppgifter som inte kräver hälso- och sjukvårdskompetens från sjuksköterskor och undersköterskor till servicemedarbetare. Resultatet blir att sjuksköterskor och undersköterskor får mer tid för omvårdnad och bättre möjligheter för återhämtning, samtidigt som kvaliteten på servicearbetet förbättras.

Läs mer om arbetet med uppgiftsväxling på Södra Älvsborgs sjukhus här: Fler servicearbetare till Södra Älvsborgs sjukhus – frigör tid för vårdpersonalen (vgrfokus.se)

Läs mer om Västra Götalandsregionens arbete med uppgiftsväxling här: Avlastning av vårdpersonal genom vårdnära service – slutrapport (vgregion.se)