• Lumell Associates AB
  • Scheelegatan 19
  • 112 28 Stockholm

Kontakta oss

LUMELLS NINA EKLUND PÅ KONSULTUTBYTE I RWANDA

Lumells Nina Eklund är under hösten 2023 på ett sex månaders utbyte med CHAI (Clinton Health Access Initiative) och stöttar som konsult Rwandas arbete med SRH (sexuell och reproduktiv hälsa).

Vad arbetar du med i Rwanda?
Mitt uppdrag syftar till att förbättra den sexuella och reproduktiva hälsan i Rwanda, men jag stöttar även andra länder, exempelvis Demokratiska republiken Kongo och Malawi. Hitintills har jag arbetat i projekt för att minska antalet tonårsgraviditeter, bidra till säkrare aborter och säkerställa tillgång till läkemedel som kan stoppa blödning vid förlossning.

Hur ser en vanlig dag på jobbet ut?
Det finns nog inga vanliga dagar – jag har gjort allt från att sitta på kontoret och där försöka få tag i och analysera data, till att genomföra workshops med myndigheter och intresseorganisationer samt göra fältbesök på hälso- och sjukvårdsmottagningar på landsbygden.

Vad är din största lärdom så här långt?
Hur oerhört viktigt det är att arbeta i nära dialog med varje lands regering, så att fokus hamnar på de områden regeringen ser som prioriterade. CHAI:s nära samarbete på regeringsnivå gör att det finns ett lokalt ägarskap för genomförande och resultat, vilket i sin tur innebär att vi kan bidra till att göra skillnad på riktigt.

Vilka likheter och skillnader finns gentemot arbetet hos Lumell i Sverige?
Jag har stor nytta av det jag lärt mig som konsult – verktyg för att hela tiden omprioritera, att driva problemlösning och att kontinuerligt involvera berörda intressenter. En skillnad mot i Sverige är att den sociala hierarkin hemma är plattare, vilket kan göra det enklare att komma framåt i arbetsprocessen.

Jag har även stor nytta av mina tidigare kunskaper om hälso- och sjukvården. Sammanhanget i Rwanda är ett annat än i Sverige, men grundfrågorna är desamma, vilket hjälpt mig att snabbt kunna identifiera vilken information jag måste ha – och vilken information som kanske är intressant men inte behövs för att kunna slutföra uppgifter på ett bra sätt. Sammanfattningsvis är jag glad för det förtroende jag får av mina kollegor och att jag får vara med och bidra.

Vill du berätta något om ditt vardagsliv i Rwanda?
Jag trivs väldigt bra i Rwanda och hade kunnat se mig själv bo här en längre period; klimatet är väldigt behagligt och naturen är helt fantastisk. Rwanda är utan konkurrens det vackraste land jag besökt. Det är mycket backar och berg, grön natur och fantastiska växter. När jag inte jobbar passar jag på att vandra mycket och bada i sjöarna.

Läs mer om utbytesprogrammet med CHAI.
Läs mer om CHAI.