• Lumell Associates AB
  • Scheelegatan 19
  • 112 28 Stockholm

Kontakta oss

Välkomna Jacob, Agnes, Athina
och Cajsa!

Lumell har den stora glädjen att välkomna fyra nya medarbetare, som alla bidrar med specifika kompetenser: en läkare och ekonom, två nationalekonomer och en civilingenjör.

Under hösten kommer vi tillsammans att arbeta med bland annat hur covid-19-pandemin påverkar hälso- och sjukvården, hur socialtjänsten kan arbeta med tidiga insatser, hur länsgemensam samverkan för psykisk hälsa kan följas upp och hur patientsäkerhet kan stärkas genom implementering av den nationella handlingsplanen för patientsäkerhet.