• Lumell Associates AB
  • Sveavägen 63
  • 113 59 Stockholm

Kontakta oss

Sociala investeringar

Vi nås återkommande av rapporter om resursbrist inom välfärdssektorn. Sociala investeringar, vilket är en tidig eller förebyggande insats som förväntas leda till mänskliga och ekonomiska vinster i samhället är ett sätt att hantera dessa resursbrister. Genom att skjuta resursanvändningen till preventiva insatser snarare än reaktiva, visar evidensen på långsiktig resursvinning. För att skapa en uppfattning kring insatsens effekt, något som är en förutsättning för att resurserna ska satsas träffsäkert, krävs dock att en social investering är tidsavgränsad och följs upp enligt fördefinierade mänskliga och ekonomiska utfallsmått.

322 mUSD

Sammanlagda värdet på de sociala utfallskontrakt/”impact bonds” som har etablerats globalt (2017)

50 st

Ungefärligt antal svenska kommuner som arbetar med sociala investeringar (2017)

5 mnkr

Har tilldelats Upphandlingsmyndigheten för att under åren 2018–2019 arbeta med upphandling av sociala utfallskontrakt (2018)

Vår kompetens

Lumell Associates har unik kompetens och erfarenhet av att arbeta med sociala investeringar i samarbete med aktörer på nationell, regional och kommunal nivå. Vår kompetens inbegriper bland annat att genomföra avancerad kvantitativ analys och kartläggning av verksamhetsområden för att validera den ekonomiska och mänskliga potentialen i en investering. Vidare har Lumell kunskap kring insatsdesign, förhandling mellan privat och offentlig part samt konstruktion av sociala utfallskontrakt och andra instrument.

Urval av projekt

Sveriges första sociala utfallskontrakt mellan Norrköpings kommun och Leksell Social Ventures (LSV)

I samarbete med SKL, och i rollen som intermediär, stöttade Lumell Norrköpings kommun och Leksell Social Ventures med att skapa Sveriges första sociala utfallskontrakt, vilket syftade till att förbättra skolprestationer och minska risk för återplacering i SiS och HVB. Lumell bistod i arbetet med framtagande och implementering av insats, ekonomiskt upplägg och kontrakt. Rollen som intermediär inbegrep även att Lumell under genomförandefasen stöttar parterna med uppföljning och implementeringsstöd. För arbetet tilldelades Lumell tillsammans med våra samarbetspartners, år 2016, priset ”Årets välfärdsförnyare”.

Publikationer

Läs mer om Lumells arbete med sociala utfallskontrakt tillsammans med SKL, Norrköpings kommun och Leksell Social Ventures här.

Läs mer om fältet sociala investeringar här.

Kontaktpersoner

Josefin Klingvall

Jonas Lundberg