• Lumell Associates AB
  • Sveavägen 63
  • 113 59 Stockholm

Kontakta oss

Forskningsöversikt: Arbete och sjukfrånvaro – Varningssignaler och effektiva insatser

Skriften ”Arbete och sjukfrånvaro” bygger på en genomgång av forskning om varningssignaler och effektiva insatser för att förebygga sjukskrivning och underlätta återgång i arbete.

Skriften belyser vilka tecken som är viktiga att vara uppmärksam på hos såväl tillsynes friska personer, personer i risk för sjukskrivning som hos personer i pågående sjukskrivning. För varje målgrupp lyfts även ett antal insatser som kan genomföras för att främja hälsa och för att snabbt agera och på så vis förebygga eller förkorta sjukskrivningar. Insatserna återfinns på både individ, som organisation- och samhällsnivå.

Lumell Associates har sedan 2011 samarbetat med bland annat SKL, Uppdrag Psykisk Hälsa och och ett flertal kommuner och landsting i utvecklingsarbetet kring sociala investeringar och för tidiga insatser mot sjukskrivningar. Ovanstående forskningsöversikt genomfördes av Research Institutes of Sweden (RISE) i samarbete med Uppdrag Psykisk Hälsa under våren 2017, med utgångspunkt i ett flertal insikter från SKL och Lumells gemensamma arbeten.

Resultatet från forskningsöversikten går att läsa i sin helhet via länken till vänster. Resultaten finns även sammanställt i affischen “Arbete och sjukfrånvaro” som du kan beställa på Uppdrag Psykisk Hälsas hemsida