• Lumell Associates AB
  • Sveavägen 63
  • 113 59 Stockholm

Kontakta oss

Utvärdering av specialistvårdens organisation

På uppdrag av hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Västernorrland har Lumell nyligen genomfört en genomlysning av specialistvårdens länsverksamheter ur de fyra perspektiven i regionens styrkort: invånare, medarbetare, process och ekonomi. Regiondirektören har nu fått i uppdrag att leda den fortsatta beredningen av utredningens iakttagelser och förslag. För mer information, se regionens hemsida.