• Lumell Associates AB
  • Sveavägen 63
  • 113 59 Stockholm

Kontakta oss

Lumell i Almedalen

Lumell kommer under årets Almedalsvecka delta vid två seminarier i Psykisk Hälsa huset på Kinbergs plats 8. Varmt välkomna!

Minst 80 000 heltidstjänster inom välfärden i sjukskrivning!

1 juli 2019, klockan 12:00-13:00

Sjukfrånvaron inom vård och omsorg motsvarar årligen minst 80 000 heltidstjänster. Är det samma personer som är sjuka år från år och går det att hitta grupper som kan få effektiv hjälp redan innan sjukskrivning?

Vi presenterar på detta seminarium resultat från studier av sjukfrånvaro och förebyggande insatser i fem regioner och sju kommuner. Vad har sjukfrånvaron för konsekvenser för kompetensförsörjningen? Hur kan vi förutse sjukskrivningar och hur kan vi arbeta för att förebygga dem? Presentationen följs av en paneldiskussion om hur utveckling och införande av tidiga insatser för att förebygga sjukfrånvaro kan stödjas av politisk- och tjänstemannaledning i kommuner och regioner samt från nationell nivå.

Seminariet arrangeras av Lumell Associates i samarbete med Psykisk hälsa huset.

Deltagare:

Ebba Östlin (S), Kommunstyrelsens ordförande, Botkyrka kommun

Anna-Britta Åkerlind (C), Oppositionsråd och kommunstyrelsens 2:e vice ordförande, Örnsköldsviks kommun

Pia Steensland (KD), Riksdagsledamot, Socialutskottet, Socialförsäkringsutskottet, Utbildningsutskottet

Anna-Britta Åkerlind (C), Riksdagsledamot, Socialutskottet, Arbetsmarknadsutskottet

Moderator:

Ing-Marie Wieselgren, Nationell samordnare psykisk hälsa, SKL

För mer information: Se Almedalsveckans hemsida

Hur tar vi gemensamt ansvar för barn och ungas psykiska hälsa?

1 juli 2019, klockan 08:30-10:15

Den psykiska ohälsan bland våra barn och unga ökar dramatiskt. Vi har evidensbaserade insatser som vi vet ger konkreta resultat – varför använder vi dem inte? Kan sociala investeringar och utfallskontrakt ”surra de ansvariga vid masten” och säkra att det som ska göras verkligen blir gjort?

Barn och unga mår dåligt psykiskt. Det handlar om allt från bristande motståndskraft mot livets besvärligheter och en stressande livssituation till barn och unga med omfattande funktionsnedsättningar och allvarliga psykiska sjukdomar. Vuxenvärlden letar efter orsaker, skola, socialtjänst, hälso- och sjukvård diskuterar vems ansvaret är. Staten, kommuner och regioner säger alla att det krävs krafttag men varför händer inte mer. I Norrköping görs försök att förbättra hjälpen till placerade barn med ett socialt utfallskontrakt. I många andra delar av landet har pengar avsatts till sociala investeringar men det verkar krävas mer än pengar. Hur skapar vi den pådrivande kraften som får alla aktörer att verkligen göra det som behövs för barnens bästa? Vad ska våra välfärdssystem ansvara för och vad är barn och familjernas ansvar? Med en mix av experter, politiker och tjänstemän diskuterar vi vad som krävs för att gå från ord till handling.

Seminariet arrangeras av RISE i samarbete med Psykisk hälsa huset.

Deltagare:

Lars Stjernkvist (S), Kommunalråd, Norrköping

Anders W Jonsson (C), Sjukvårdspolitisk talesperson, förste vice partiordförande

Tomas Bokström, Projektledare, RISE

Fredrik Lindencrona, Rådgivare, Region Stockholm

Jonas Lundberg, Projektansvarig, Lumell Associates

Moderator:

Ing-Marie Wieselgren, Nationell samordnare psykisk hälsa, SKL

För mer information: Se Almedalsveckans hemsida

Välkomna!