• Lumell Associates AB
  • Sveavägen 63
  • 113 59 Stockholm

Kontakta oss

Hur kan vi förebygga sjukfrånvaro i välfärden? – Seminarium i Almedalen

1 juli 2019, klockan 12:00-13:00

Sjukfrånvaron inom vård och omsorg motsvarar årligen minst 80 000 heltidstjänster. Är det samma personer som är sjuka år från år och går det att hitta grupper som kan få effektiv hjälp redan innan sjukskrivning?

Vi presenterar på detta seminarium resultat från studier av sjukfrånvaro och förebyggande insatser i fem regioner och sju kommuner. Vad har sjukfrånvaron för konsekvenser för kompetensförsörjningen? Hur kan vi förutse sjukskrivningar och hur kan vi arbeta för att förebygga dem? Presentationen följs av en paneldiskussion om hur utveckling och införande av tidiga insatser för att förebygga sjukfrånvaro kan stödjas av politisk- och tjänstemannaledning i kommuner och regioner samt från nationell nivå.

Seminariet arrangeras av Lumell Associates i samarbete med Psykisk hälsa huset.

Deltagare:

Ebba Östlin (S), Kommunstyrelsens ordförande, Botkyrka kommun

Anna-Britta Åkerlind (C), Oppositionsråd och kommunstyrelsens 2:e vice ordförande, Örnsköldsviks kommun

Pia Steensland (KD), Riksdagsledamot, Socialutskottet, Socialförsäkringsutskottet, Utbildningsutskottet

Anna-Britta Åkerlind (C), Riksdagsledamot, Socialutskottet, Arbetsmarknadsutskottet

Moderator:

Ing-Marie Wieselgren, Nationell samordnare psykisk hälsa, SKL

För mer information: Se Almedalsveckans hemsida

Välkomna!