• Lumell Associates AB
  • Scheelegatan 19
  • 112 28 Stockholm

Kontakta oss

Almedalen: Förslag på statlig utfallsfinansiering för tidiga insatser 

Strukturen för hur staten ger incitament och stöd till kommuners, regioners och myndigheters välfärdsinnovation behöver stärkas – särskilt för att driva fram bred implementering av förebyggande och tidiga insatser som berör brottsförebyggande, psykisk hälsa och jämlika livsvillkor. 

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Research Institutes of Sweden (RISE) har med stöd av Vinnova tagit fram ett konkret förslag på nationell utfallsfinansiering där staten ger kommuner och regioner ett kraftfullt stöd och ekonomiska incitament att genomföra tvärsektoriella och tidiga insatser. Modellen kan användas för att systematiskt förebygga exempelvis ungdomskriminalitet och noggrant följa upp och utvärdering resultaten. Samtidigt skapas lärande kring insatser för att möta komplexa samhällsutmaningar. 

Lumell har länge arbetat med området sociala investeringar och deltar under Almedalsveckan 2022 i ett seminarium för att diskutera modellen, och inhämta politikers och andra aktörers syn på hur innovation för bättre sociala effekter i välfärden kan drivas. Seminariet ”Hur kan staten rigga för bättre sociala effekter” arrangeras av RISE och modereras av Ing-Marie Wieselgren från SKR.  

I samtalet deltar:

Ing-Marie Wieselgren, psykiatrisamordnare, SKR (moderator) 
Tomas Bokström, projektledare, RISE
Ida Karkiainen, civilminister (S)
Lars Stjernqvist, chef för regeringens kansli för ett hållbart arbetsliv, f.d. riksdagsledamot (S) 
Charlotte Broberg, regionråd Region Stockholm (M) 
Stefan Nyrinder, vd, Länsförsäkringar Östgöta
Jonas Lundberg, partner, Lumell Associates.

Tid och plats: Almedalsveckan i Visby, måndag 4 juli, kl. 13:00-14:00. 

Läs mer om seminariet på Almedalens webbplats.