• Lumell Associates AB
  • Sveavägen 63
  • 113 59 Stockholm

Kontakta oss

Lumell i Almedalen 2 juli

Hur kan barn och unga som mår psykiskt dåligt slippa skickas runt?

Idag är många inblandade i hälso- och sjukvården för barn, vilket ökar risken för att barn och unga inte får rätt hjälp i rätt tid. Samhällets institutioner som ska stödja barns hälsa och utveckling är ofta uppdelade både i organisationer och professioner, både sinsemellan och över barnets liv och utveckling. En helhet med barnet i centrum i en samlad organisation skulle troligen fungera bättre och dessutom öka förutsättningarna för en mer jämlik vård jämfört med idag. Men hur kommer vi dit? Vem ska ha det över gripande ansvaret? Är skolan rätt ställe? Eller vårdcentralen?

Lumell arrangerar tillsammans med Uppdrag Psykisk Hälsa vid Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ett seminarium i Almedalen den 2 juli 2018 kring detta tema.

Dag och tid: 2 juli 2018, klockan 9:00-10:00

Medverkande: Ing-Marie Wieselgren, Projektchef, SKL och Kajsa Ahlström, Tilia

Plats: Psykisk Hälsa Huset på Kinbergs plats 8

För mer information: Se Almedalsveckans hemsida

Välkomna!