• Lumell Associates AB
  • Scheelegatan 19
  • 112 28 Stockholm

Kontakta oss

Uppsats om prioritering vid njurtransplantation får Lumells stipendium 2023

Prioriteringar i parvisa njurbyten – En simuleringsstudie om europeiska njurbytesprogram är årets vinnande uppsats och får Lumells uppsatsstipendium 2023.

Lumell vill rikta ett stort grattis till Samuel Lundgren som belönats med 25 000 kronor för sin uppsats, skriven på läkarprogrammet vid Lunds universitet.

Juryns motivering

Uppsatsen undersöker hur olika europeiska njurbytesprogram prioriterar bland de mottagare som väntar på transplantation, när transplantation till den primärt tilltänkta mottagaren inte är möjlig. Med hjälp av en simuleringsmodell och verkliga patientdata kunde författaren slå fast att skillnaderna i prioriteringsregler leder till att vissa program premierar mottagare med långa väntetider, medan andra väljer de som är yngre. Frågan är högaktuell då en utvidgning av njurbytesprogram över landsgränser står för dörren, och uppsatsen öppnar upp för en intressant diskussion om hur prioritering bör ske.

Hej Samuel – grattis till stipendiet!

Hur kom du fram till vilket ämne du skulle skriva din uppsats om?

Med en teknologie kandidatexamen och snart läkarexamen ligger gränslandet mellan teknik, matematik och medicin mig varmt om hjärtat. Njurbytesprogram är ett bra exempel på varför det där gränslandet är spännande och viktigt.

Jag hade hört talas om arbetet med det svenska och skandinaviska njurbytesprogrammet som Tommy Andersson, professor i nationalekonomi, och Lars Wennberg, docent och överläkare, är engagerade i. Tommy hade identifierat att skillnaderna i hur olika njurbytesprogram prioriterar mellan möjliga njurbyten inte är särskilt välstuderade. När jag hörde av mig ställde både han och Lars upp som handledare, vilket jag är oerhört tacksam för. Tillsammans hittade vi ett sätt att studera några av prioriteringsskillnaderna i en simulerad miljö med data från riktiga patienter och donatorer.

Vad var det svåraste med uppsatsskrivandet?

Det svåraste var nog att göra ett smalt område begripligt och intressant för en bredare krets. Jag gillar när vetenskap görs tillgänglig och ville gärna att någon som inte är så insatt i ämnet skulle få ut något av att läsa uppsatsen, men jag tror att detta är en utmaning oavsett vilket ämne man skriver om.

Vad var roligast?

Det är roligt att få nörda ner sig i något på riktigt! Det var en lyx att få lägga mycket tid på ett ämne man tycker är spännande. Sedan var det kul att få programmera lite igen, det var ett tag sedan.

Läs Samuels uppsats här.

Hederspris till Marcus Rundström

Det var svårt för juryn att välja vinnare bland uppsatstävlingens rekordmånga bidrag, och i år har Lumell därför valt att utnämna ett hederspris till Marcus Rundströms uppsats Påverkar korrekt löneinformation synen på sjuksköterskeyrket? En experimentell studie av haloeffekten, arbetsutbudet och social status i Sverige, skriven på kandidatprogrammet för nationalekonomi vid Lunds universitet. Uppsatsen går att läsa här.