• Lumell Associates AB
  • Scheelegatan 19
  • 112 28 Stockholm

Kontakta oss

Fältstudie av förbjuden sedvänja i Nepal fick uppsatspris

Det var fantastiskt att använda en metod som innebär att människor kan känna sig trygga i att ge ärliga svar på känsliga frågor.”
Athina Swahn, Associate hos Lumell Associates

I vissa delar av Nepal lever den numera förbjudna sedvänjan ”chaupadi” kvar. Den innebär att kvinnorna under varje menstruation tvingas leva i särskilda hyddor utanför hemmet. Det finns begränsat med kunskap om hur vanligt det är eftersom resultaten varierar stort mellan tidigare studier. Uppsatsförfattarna Athina Swahn och Alina Ojha genomförde därför en fältstudie på plats i Achham-provinsen Nepal, med syfte att bidra till kunskap om förekomsten. Eftersom chhaupadi både är förbjuden i lag och är en stark tradition valde författarna en metod som kontrollerar för incitament till såväl under- som överdrifter av egen användning. Metoden, the list experiment, förekommer ofta inom statsvetenskapen och gör det möjligt för familjer att svara anonymt på känsliga frågor.

Vi på Lumell är stolta över vår kollega Athina som av Handelshögskolan i Stockholm blivit tilldelad uppsatspris i nationalekonomi för sin masteruppsats inom området utvecklingsekonomi.

Läs fältstudien härA Period in Isolation: Measuring the Prevalence Rate of Chhaupadi using the List Experiment in Nepal (2020)