• Lumell Associates AB
  • Scheelegatan 19
  • 112 28 Stockholm

Kontakta oss

Med framtiden för sig

Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, ESO, har nyligen publicerat rapporten ”Med framtiden för sig – en ESO-rapport om sociala investeringar där Lumell och Sveriges Kommuner och Regioners arbete med att stötta Norrköpings kommun i utformandet av Sveriges första sociala utfallskontrakt omnämns.

I rapporten beskrivs att kommuner och regioner möter utmaningar på det sociala området med bland annat arbetslöshet, integration och utbredd psykisk ohälsa. Sociala utfallskontrakt ger förutsättningar för satsningar på förebyggande insatser som medför långsiktiga samhällsvinster och en av rapportens slutsatser är att statens intresse för sociala investeringar borde öka.