• Lumell Associates AB
  • Sveavägen 63
  • 113 59 Stockholm

Kontakta oss

Välkommen Hanna!

Vi har den stora glädjen att välkomna Hanna Sjöberg som Senior Manager hos oss på Lumell! Hanna kommer närmast från rollen som projektdirektör och enhetschef vid Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. Vid myndigheten har hon ingått i ledningsgruppen och lett flera stora analysarbeten inom hälso- och sjukvården samt socialtjänsten. Hanna har bland annat analyserat hur olika reformer och styrmedel påverkar tillgängligheten till hälso- och sjukvården och läkemedel, hur den sociala barn- och ungdomsvården kan utvecklas och hur dialogen mellan regeringen och regionerna om hälso- och sjukvårdens utveckling kan stärkas.

”Jag vill bidra till lösningar på problem och utmaningar för att välfärdssystemen ska fungera mer effektivt och vara långsiktigt hållbara. Det är viktigt att de som fattar beslut har tillgång till den bästa tillgängliga kunskapen för att utveckla välfärden – och det hoppas jag kunna bidra till. Jag föll för Lumell eftersom de skiljer ut sig genom att kombinera medicinsk och strategisk kompetens med hög integritet och partnerskap med uppdragsgivarna – med fokus på att uppnå resultat i praktiken. Jag känner också att jag fullt ut kan stå bakom Lumells vision om ett bättre liv för fler.”

– Hanna