• Lumell Associates AB
  • Scheelegatan 19
  • 112 28 Stockholm

Kontakta oss

Hur kan tillgängligheten till digitala hjälpmedel bli mer jämlik?

I dagsläget ser invånares tillgång till digitala hjälpmedel olika ut beroende på var de bor. Kommuner och regioner tillhandahåller delvis olika utbud, med delvis olika kvalitet. I Västra Götaland införs nu en ny samverkansmodell där Västra Götalandsregionen och 47 kommuner löser detta tillsammans.

Samverkansmodellen bygger på idén om en gemensam ”affär” där både regionens och kommunernas verksamheter kan hyra eller köpa digitala hjälpmedel. Processer som sortiment, regelverk, upphandling, logistik, tekniskt underhåll, kundtjänst och rekonditionering av dessa produkter samordnas centralt. Nio produkter inom hälso- och sjukvård och socialtjänst har prioriterats och förbereds nu för att upphandlas och lanseras i den gemensamma ”affären” under 2023. Exempel på produkter som omfattas är läkemedelsautomat, digital tillsyn och digital blodtrycksmätare.

Lärdomar från det pågående projektet i Västra Götaland presenterades nyligen på Vitalis-mässan i Göteborg av projektägare Peter Amundin och projektledare Emma Övelius.

Läs mer om projektet på hemsidan för Vårdsamverkan i Västra Götaland