• Lumell Associates AB
  • Sveavägen 63
  • 113 59 Stockholm

Kontakta oss

Hur är det att vara intern på Lumell Associates?

Läkarstudenten och ekonomen Carl Onsjö har gjort två internships hos Lumell under 2017 och 2019.

Varför sökte du dig till Lumell Associates?

Jag hade tidigare hört om Lumell från en kompis och tyckte att frågorna som Lumell arbetar med lät spännande. Som många av de som jobbar på Lumell hade jag intresse för, och kunskap om, både sjukvård och ekonomi. Lumell gav mig möjligheten att kombinera dessa intressen.

Hur gick ansökningsprocessen till?

Jag fick träffa en medarbetare på Lumell för en lunch och introduktion till internshipet. Därefter fick jag genomföra två intervjurundor med caseintervjuer innan jag fick erbjudande om att göra internship.

Vad fick du göra som intern på Lumell?

Jag arbetade bland annat med en kartläggning och analys av hur vården ser ut för barn och unga med psykisk ohälsa. Frågorna som vi ställde oss var bland annat: Var ska unga vända sig? Hur ser ansvarsfördelningen ut? Hur kan processer och strukturer förbättras? Uppdraget resulterade i flera rekommendationer som förverkligades i verksamheterna och som inneburit att tillgängligheten i vården har ökat för berörda patienter. Det var roligt att känna att vi gjort skillnad på riktigt.

Vad tyckte du var roligast med projektet?

Det var roligt att få möjlighet att arbeta med så många engagerade och kompetenta människor. Alla som var med i projektet, både inom Lumell-teamet och våra klienter och anknutna experter, brann för frågan. Det var också spännande att få arbeta nära seniora verksamhetsföreträdare som jag som läkarstudent annars inte skulle ha arbetat så nära med.

Vad tyckte du var roligast med att jobba på Lumell?

Den härliga stämningen på kontoret. Innan jag började på Lumell fick jag vara med på Lumells sommarfirande vilket gjorde att jag redan hade träffat många när jag började jobba. Sedan fick jag gå en introvecka med flera andra nyanställda, vilket också hjälpte för att komma in i gänget. Jag blev förvånad över hur hjälpsamma alla var på kontoret. Det var en låg tröskel för att fråga om hjälp och att det fanns ett stort fokus på att man skulle lära sig på vägen. Eftersom jag trivdes så bra valde jag att komma tillbaka och göra ett nytt internship när jag hade lite tid mellan kurser under utbildningen.

Vem tror du passar att söka internship på Lumell?

Jag tror egentligen att ganska många kan passa att söka internship på Lumell. Det viktigaste är att man har ett stort intresse för välfärden och i synnerhet för hälso- och sjukvårdsfrågor. Sedan om man är ekonom eller ingenjör så lär man sig mer om just hälso- och sjukvården på plats eller det omvända för personer som kommer från det medicinska hållet.

Vad tar du med dig från ditt internship?

Förståelse för den stora bilden, att det är så många aktörer som är med och påverkar sjukvården. Min tid på Lumell har gett mig större förståelse för hur sjukvårdens styrning fungerar. Jag tror att man kan ha nytta av den kunskapen även om man jobbar kliniskt eftersom det ständigt pågår förändringsarbeten. Jag har också lärt mig att arbeta med problemlösning och att arbeta projektbaserat.