• Lumell Associates AB
  • Scheelegatan 19
  • 112 28 Stockholm

Kontakta oss

 Internationell utblick psykisk hälsa och suicidprevention

En internationell utblick för att kartlägga och analysera hur andra länder utformat sina strategier inom psykisk hälsa och suicidprevention, publiceras här. Rapporten går in som underlag till Socialstyrelsens och Folkhälsomyndighetens pågående regeringsuppdrag med att ta fram en nationell strategi inom psykisk hälsa och suicidprevention.

Den internationella utblicken omfattar nio länder och två organisationer. Det är Danmark, Finland, Norge, England, Skottland, Nederländerna, Kanada, Australien, Nya Zeeland samt EU och WHO.

Läs mer och ladda ner rapporten här: