Personuppgifter

Vi hanterar säkerheten kring era personuppgifter med största respekt och hänsyn, i enlighet med gällande lagar och förordningar (GDPR).

  • Lumell Associates AB
  • Scheelegatan 19
  • 112 28 Stockholm

Kontakta oss