Personuppgifter

Vi hanterar säkerheten kring era personuppgifter med största respekt och hänsyn, i enlighet med gällande lagar och förordningar (GDPR).

  • Lumell Associates AB
  • Sveavägen 63
  • 113 59 Stockholm

Kontakta oss

Vilka uppgifter lagrar vi och hur länge?

De uppgifter vi lagrar är de fält som kontaktformuläret innehåller. Vi sparar uppgifterna så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Vi grundar insamlingen av personuppgifter på ditt samtycke.

Ändamål med insamlingen

Vi samlar in uppgifter för att ta kontakt, upprätta och/eller bibehålla en affärsrelation.

Ta del av, ändra eller radera den lagrade informationen

Du har rätt att när som helst begära information om vilka personuppgifter vi har lagrade om dig. För att göra detta kontaktar du personuppgiftsansvarig. Du har även rätt att begära rättning eller radering av dina personuppgifter när som helst.

Samtycke

Du har rätt att återkalla ditt samtycke till användning av dina personuppgifter när som helst genom att kontakta personuppgiftsansvarig.

Om du anser att vi har hanterat dina personuppgifter på ett sätt som ej är förenligt med våra angivna direktiv har du rätten att klaga till en tillsynsmyndighet.

Kontaktinformation till personuppgiftsansvarig

Namn: Margareta Eriksson
Telefon: 072 301 09 12
Mail: margareta.eriksson@lumell.se

Ansvarigt bolag som mottar personuppgifterna

Lumell Associates AB
Organisationsnummer: 556801–9003
Sveavägen 63
113 50 Stockholm