• Lumell Associates AB
  • Scheelegatan 19
  • 112 28 Stockholm

Kontakta oss

RES UT I VÄRLDEN GENOM LUMELLS INTERNATIONELLA SAMARBETE

I år startar Lumells internationella samarbete med CHAI (Clinton Health Access Initiative), vilket ger Lumells medarbetare möjlighet att under tre månader arbeta som rådgivare med hälso- och sjukvårdsfrågor i något av världens låg- eller medel-inkomstländer. CHAI är en global hälsoorganisation som startade 2002 och som genomför projekt i 35 länder. Deras mål är att rädda liv och minska sjukdomsbördan i låg- och medelinkomstländer genom att i samverkan med offentliga och privata aktörer bidra till utvecklingen av god hälso- och sjukvård, utan behov av stöd. Lumells VD Margareta Eriksson ser mycket fram emot samarbetet: ”Det känns oerhört roligt att kunna erbjuda våra medarbetare den här möjligheten och att bidra till CHAI:s viktiga arbete. Det ligger helt i linje med vår vision om att bidra till ett bättre liv för fler.”

Erfarenheter från två av Lumells medarbetare som tidigare arbetat för CHAI under två års tid:

”Jag var i Sierra Leone under Ebolaepidemin och arbetade med att minska bristen på kvalificerad vårdpersonal. Epidemin slog hårt mot hälso- och sjukvårdssystemet och bland annat steg mödradödlighet till den högsta nivån i världen. Vi hjälpte regeringen att ta fram en nationell strategi för att långsiktigt minska bristen på bl.a. sjuksköterskor, barnmorskor och läkare. Att vi satt i hälsoministeriets egna lokaler var guld värt – vi fick höra snacket i korridorerna och kunde anpassa vårt arbete. Utöver sakfrågorna behövde vi också hitta pragmatiska lösningar för att komma framåt. Till exempel hade ministeriet bara sporadisk tillgång till Internet, så jag laddade ner mail när det var möjligt och skrev ut på ministeriet. Då gick det att få så mycket mer gjort.”

Annika Marking, senior manager Lumell Associates

”Jag var i Uganda och och arbetade med att minska dödligheten hos barn under fem år, genom att förbättra tillgången till läkemedel för barn som drabbats av diarré, lunginflammation eller malaria. Det jag särskilt tar med mig är hur fantastiskt det var att arbeta med så kompetenta kollegor inom en actionorienterad organisation. Även om kontexterna skiljer sig åt, så tänker jag ofta på att vi faktiskt arbetar med väldigt likartade utmaningar inom CHAI och på Lumell.”

Amanda Gumpert, senior manager Lumell Associates

Läs mer om CHAI.
Foto: Clinton Health Access Initiative.