• Lumell Associates AB
  • Sveavägen 63
  • 113 59 Stockholm

Kontakta oss

Ny satsning på barn och unga med missbruk i Region Uppsala

Cirka tio miljoner kronor ska läggas på att förbättra stöd- och behandlingsverksamhet för barn och unga med missbruks- och beroendeproblematik, detta har sjukhusstyrelsen i Region Uppsala fattat beslut om. Tre satsningar planeras under 2018 och 2019 och en av dessa är att upprätta en öppenvårdsmottagning i samverkan med länets kommuner, socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatri och beroendemedicin.

Bakgrunden till beslutet är en utredning som genomförts av Lumell Associates och en arbetsgrupp med representanter från specialistpsykiatrin, Ungdomscentrum i Uppsala, länets kommuner och Regionkontoret. Läs mer här.