• Lumell Associates AB
  • Scheelegatan 19
  • 112 28 Stockholm

Kontakta oss

Ny vetenskaplig studie om ätstörning

En ny vetenskaplig studie har undersökt samband mellan självkontroll och symptom på depression och ångest bland patienter med ätstörning. Artikeln är publicerad i tidskriften Journal of Eating Disorders av läkare Emmi Eriksson med forskarkollegor vid Uppsala universitet. Studien baserades på en regressionsanalys av data från över 220 patienter, som samlats in genom flera validerade instrument. Läs artikeln

Vi är glada att få välkomna Emmi till vårt team och därigenom ytterligare utöka vår medicinska och vetenskapliga kompetens.

För dig som har forskarbakgrund och vill veta mer om vad det innebär att vara managementkonsult hos oss – läs här.