• Lumell Associates AB
  • Sveavägen 63
  • 113 59 Stockholm

Kontakta oss

DINA HÄLSODATA – INGEN PRIVATSAK!

Vad är hälsodata och vad kan de användas till? Hanteras hälsodata på ett säkert sätt? Hur kommer utvecklingen kring användningen av hälsodata se ut framöver? Vilka farhågor finns kopplat till att allt fler samlar in och delar sina hälsodata?

Dessa och många andra frågor diskuterades vid ett panelsamtal om hälsodata som Lumell arrangerade på Norrsken House den 2 oktober. Intresset för eventet var stort med bland annat studenter, hälso- och sjukvårdspersonal, investerare och entreprenörer i publiken. Under kvällen gav panelen sina perspektiv kring möjligheter och risker med att hälsodata samlas in och hanteras av flera parter och hur utvecklingen inom området kommer att se ut framöver.

I panelen ingick:

Sonja Eaker, Enhetschef för Regionalt biobankscentrum (RBC), epidemiolog och ordförande Biobank Sverige
Martin Irding, VD FRISQ
Johanna Björkman, advokat, författare och DNA-expert
Peter Carstedt, njurtransplanterad och en av grundarna till föreningen Mer organdonation (MOD)
Hanna Svensson, spetspatient och utvecklare

Stort tack till alla i panelen och publiken som var med och gjorde denna kväll så minnesvärd!