• Lumell Associates AB
  • Scheelegatan 19
  • 112 28 Stockholm

Kontakta oss

Kartläggning och analys av utvecklingen på patientsäkerhetsområdet

Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att årligen analysera och rapportera om utvecklingen på patientsäkerhetsområdet. I årets rapport inkluderades en systematisk genomgång av samtliga landstings och utvalda kommuners patientsäkerhetsberättelser. Rapporten syftar till att vara ett kunskapsunderlag till stöd för det fortsatta patientsäkerhetsarbetet på nationell och regional nivå. Lumell bidrog som externt stöd i arbetet.

Rapporten kan läsas här.