• Lumell Associates AB
  • Scheelegatan 19
  • 112 28 Stockholm

Kontakta oss

Hur påverkas medarbetare av samhällets syn på ålder?

Tidigare forskning visar att personer som uppfattas vara ”äldre” eller ”yngre” riskerar att stöta på större svårigheter än andra åldersgrupper på arbetsmarknaden. Samtidigt finns få studier som undersöker om eller hur idéer om ålder påverkar alla som arbetar. Bristen på kunskap väckte ett intresse hos Lumells Elin Hunger och medförfattaren Anni Högfeldt, som valde att kvalitativt undersöka hur ett urval personer av olika åldrar och med kunskapsintensiva yrken förhöll sig till idéer om ålder. Författarna kunde visa att uppfattningar om ålder gick hand i hand med föreställningar om legitimitet. De kunde exempelvis visa hur yngre personer la tid och energi på att konstruera trovärdighet och kompetens, och hur äldre personer gick tillväga för att visa att deras ålder inte stod i vägen för flexibilitet och utveckling.

Om du vill veta mer kan du läsa Professional aging? A critical exploration of the doings of age employed by contemporary Swedish professionals (2019) här.

Vi på Lumell är stolta över vår kollega Elin som av Handelshögskolan i Stockholm blivit tilldelad uppsatspris för sin masteruppsats i management och organisation.

”Det var givande att utforska möjliga förklaringar till ett praktiskt problem med hjälp av ett nyfiket och teoretiskt förhållningssätt.”
– Elin Hunger, Lumell