• Lumell Associates AB
  • Scheelegatan 19
  • 112 28 Stockholm

Kontakta oss

Precisionsmedicin 2030

I rapporten ”Genvägen till ökad precision – en framåtblickande analys av precisionsmedicin i hälso- och sjukvården”, beskriver Myndigheten för vård- och omsorgsanalys hur utvecklingen för precisionsmedicin skulle kunna se ut under de kommande tio åren, samt vad det innebär för patienter och hälso- och sjukvård i Sverige. Analysen presenterear scenarier för till exempel vilken behandling som kommer att finnas tillgänglig och hur många patienter som kan dra nytta av den. Enligt regeringsuppdraget till myndigheten är fokus på avancerade terapier, genomsekvensering och flytande biopsier. Lumell har bistått myndigheten i arbetet.

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys drar följande huvudsakliga slutsatser
• Precisionsmedicin skapar stora möjligheter att med utgångspunkt i individens genetiska förutsättningar skapa bättre behandlingar, men medför samtidigt risker som måste hanteras.
• Utvecklingen har hittills påverkat hälso- och sjukvården i begränsad utsträckning, men kommer sannolikt att påverka hela vårdsystemet i framtiden.
• För att Sverige ska vara ett föregångsland i att införa precisionsmedicin och fullt ut nå den potential som finns, krävs insatser inom flera områden. 

Läs mer och ladda ner rapporten: Genvägen till ökad precision – en framåtblickande analys av precisionsmedicin i hälso- och sjukvården.