• Lumell Associates AB
  • Scheelegatan 19
  • 112 28 Stockholm

Kontakta oss

Pris till uppsats om läkemedelskostnader

Stort grattis till Elin Sterner och Karl Wallenberg som belönats med Lumells årliga uppsatsstipendium om 25 000 kronor för sin nationalekonomiska kandidatuppsats ”Är gratis gott? En uppsats om barns läkemedelskonsumtion och kostnadsfrihet (2020)” skriven vid Uppsala universitet.

Juryns motivering
Uppsatsen applicerar ekonometriska metoder för att utreda effekterna av den reform som fullt ut subventionerar receptbelagda läkemedel för barn, ett för Lumell intressant ämne som har en tydlig koppling till välfärden. Författarna har identifierat ett gap i den rådande litteraturen, där forskningsunderlaget för barns efterfrågan av läkemedel och deras priskänslighet är begränsat, och bidrar till att öka kunskapen kring området. Vidare är uppsatsen väl strukturerad och skriven, vilket gav en trevlig läsning. Helt enkelt en mycket bra uppsats!

Hej Elin och Karl – grattis till stipendiet!

Hur kom ni fram till vilket ämne ni skulle skriva er uppsats om?
Vi ville skriva om någon dagsaktuell välfärdsfråga och inledde med att bena ut pågående debatter. Vi fick upp ögonen för reformen om kostnadsfria receptbelagda läkemedel för barn och dess eventuellt oönskade effekter. Konsumtionen av receptbelagd hudkräm hade stigit lavinartat efter reformens implementering och kostnadsfriheten tycktes ge incitament till ineffektiv överkonsumtion. Vi fick även nys om att Socialstyrelsen skulle publicera en uppföljning av policyn under hösten, och bestämde därmed att hoppa på tåget. Vi fann ämnet intressant, viktigt och relevant. Till viss del saknade vi även ett nationalekonomiskt perspektiv i den då pågående diskursen – ett utrymme vi klev in i.

Vad var det svåraste med uppsatsskrivning?
Tillgång till data! Vi ville initialt använda material på kommunnivå, men då det är stark sekretess kring data gällande läkemedelskonsumtion var det inte möjligt. Sen är det självklart knepigt att knyta ihop alla trådar då man skriver en lång uppsats. Stringens är så viktigt, men ack svårt att få till. Vi fick dock bra stöd av vår handledare Erik Grönqvist som vi vill rikta ett stort tack till!

Vad var roligast?
Det var otroligt kul att få djupdyka ner i ett ämne och en litteratur som vi tidigare endast haft en översiktlig koll på. Att sedan tillämpa det vi lärt oss på faktisk politik och driva på en självständig analys var en mäktig känsla. Vi utvecklades verkligen av uppsatsskrivandet!

Läs uppsatsen här