• Lumell Associates AB
  • Sveavägen 63
  • 113 59 Stockholm

Kontakta oss

Välkommen till panelsamtal om hur robotik kan förändra hälso- och sjukvården

17:30 den 19 september på Norrsken House, Birger Jarlsgatan 57C, Stockholm

Vi är vana att se dem på film, robotarna som kan laga Luke Skywalkers arm och hålla alla friska ombord på farkosterna i Star Trek, men robotar kan vara närmare att kliva in i verklighetens hälso- och sjukvård än vi tror.

Robotik är redan en stor del av dagens hälso- och sjukvård och hjälper patienter och sjukvårdspersonal med uppgifter såsom att äta, gå, operera, ta blodprov och sterilisera ytor. Den 19 september bjuder Lumell Associates in till ett panelsamtal om vilka möjligheter och utmaningar som robotik inom hälso- och sjukvården samt omsorgen innebär. Panelen kommer bestå av Fredrik Löfgren, forskare inom robotik från Linköpings universitet; Catharina Borgenstierna, VD på teknikvälfärdsbolaget Camanio Care, Ing-Marie Wieselgren, projektchef på SKL och Carl Armfelt, Fondförvaltare Swedbank Robur Ny teknik.

Registrering inleds 17.30 följt av panelsamtal 18.00-19.15. Därefter följer mingel med dryck och lättare förtäring.

Anmäl dig till panelsamtalet här.