• Lumell Associates AB
  • Scheelegatan 19
  • 112 28 Stockholm

Kontakta oss

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Knappt ett år efter införandet av lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård har SKL följt upp framgångsfaktorer och utvecklingsområden vid övergång till de nya arbetssätten. Uppföljningen utgår från lagens syfte och belyser bland annat samverkan, arbetssätt, ledtider samt självständighet och trygghet hos den enskilde. Resultaten baseras på analys av kvantitativa data och fördjupade intervjuer med företrädare från landsting och kommuner i tre län. Rapporten innehåller också förslag på prioriterade områden för att bibehålla de goda effekterna och accelerera det kvarstående utvecklingsarbetet.

Lumell har bistått SKL i framtagandet av rapporten. Rapporten kan läsas i sin helhet här.