• Lumell Associates AB
  • Scheelegatan 19
  • 112 28 Stockholm

Kontakta oss

Styrning av arbetet med psykisk hälsa och suicidprevention

En kartläggning och analys av aktuella styrdokument som berör området psykisk hälsa och suicidprevention, publiceras här. Det övergripande syftet med arbetet var att klargöra och strukturera bilden av den rådande styrfloran inom det aktuella området. Rapporten går in som underlag till Socialstyrelsens och Folkhälsomyndighetens pågående regeringsuppdrag med att ta fram en nationell strategi inom psykisk hälsa och suicidprevention.

Läs mer och ladda ner rapporten här:
Analys av svenska styrdokument som berör området psykisk hälsa och suicidprevention

För mer information om myndigheternas arbete klicka här:
Folkhälsomyndigheten
Socialstyrelsen