• Lumell Associates AB
  • Sveavägen 63
  • 113 59 Stockholm

Kontakta oss

Uppsatstävling för en bättre välfärd

Lumell Associates utlyser ett stipendium på 25 000 kronor för en kandidatuppsats/examensarbete med anknytning till något/några av följande områden: välfärd, hälso- och sjukvård, skola, social omsorg, hälsoekonomi eller folkhälsa.

Sökkriterier:
• Uppsatsen handlar om och har en tydlig koppling till välfärdssektorn
• Uppsatsen ska vara en kandidatuppsats, examensarbete på läkarprogrammet eller motsvarande (minst 15 högskolepoäng)
• Både kvalitativt och kvantitativt orienterade uppsatser välkomnas
• Uppsatsen ska ha godkänts vid ett svenskt lärosäte under läsåret 2018/2019
• Uppsatsen ska vara skriven på svenska eller engelska.

Ansök så här:
1. Skriv en kort presentation av författaren eller författarna som innehåller följande uppgifter: personnummer, för- och efternamn, adress (inkl. postnummer och postort), telefonnummer, e-postadress, utbildning och lärosäte
2. Bifoga den färdiga uppsatsen i pdf-format
3. Bifoga ett betygsutdrag för uppsatsen i pdf-format
4. Bifoga ett separat registreringsintyg per författare, i pdf-format, som anger personnummer och som intygar studier under innevarande termin vid lärosäte i Sverige.
5. Skicka in ansökan via e-post till uppsats@lumell.se.

Sista ansökningsdag är 31 januari 2020. En jury från Lumell Associates kommer att bedöma uppsatserna, och resultatet kommer att meddelas deltagarna senast den 1 mars 2020.

Författaren eller författarna till den eller de uppsatser som bedöms vara bäst får dela på 25 000 kronor. Genom att delta i tävlingen godkänner författaren eller författarna att uppsatsen, om den blir den vinnande, kommer att publiceras på Lumell Associates hemsida. Vinnaren eller vinnarna kommer att bjudas in till Lumell Associates kontor under våren 2020 för att presentera sin uppsats. Resan till Stockholm bekostas av Lumell Associates om vinnaren eller vinnarna bor utanför Stockholms län.