• Lumell Associates AB
  • Scheelegatan 19
  • 112 28 Stockholm

Kontakta oss

Utredning av permanent införande av rehabkoordinatorer och MMR1 i Region Uppsala

Region Uppsala har inom ramen för sitt arbete med att minska behovet av sjukskrivningar i regionen genomfört en utredning av två insatser som införts utifrån statsbidragen inom sjukskrivningsområdet. Insatserna har gemensamt att de riktas till patienter med komplex problematik med särskilt fokus på återgång i arbete. Insatserna innebär rehabiliteringsstöd för sjukskrivna i form av så kallade reko (rehabkoordinatorer) och för patienter med smärta inom primärvården i form av så kallad MMR1 (multimodal rehabilitering). Syftet med utredningen var att utvärdera hur insatserna fungerat, och om och i så fall hur de tillfälliga stöden skulle permanentas i ordinarie verksamhet. Utredningen inkluderar bland annat kartläggning av evidens, genomlysning av den nuvarande verksamheten och rekommendationer för vidareutveckling framåt.

Utredningen har till exempel legat till grund för ett en fortsatt utveckling av reko och MMR1 i Region Uppsala samt ingått som underlag vid beslut om fortsatt finansiering av MMR1 enligt den vidareutvecklade modellen.

Lumell bistod i utredningen med stöd till projektledning och analys.

Utredningen hittar du här.