• Lumell Associates AB
  • Scheelegatan 19
  • 112 28 Stockholm

Kontakta oss

Spring, gå eller rulla för psykisk hälsa 1-10 oktober

Mental Health Run är ett välgörenhetsevenemang som riktar fokus på vikten av fysisk aktivitet för den psykiska hälsan. Årets lopp startade den 1 oktober på Djurgården i Stockholm och till och med den 10 oktober kan du delta virtuellt. Genom att vara med bidrar du till den psykiatriska forskningen.

Genom Mental Health Run vill arrangörerna verka för att via fysisk aktivitet förbättra den mentala hälsan. De betonar att alla ska kunna vara med i loppet och att deltagarna möts på lika villkor oavsett bakgrund, ekonomiska förutsättningar, sjukdom eller motionsvana.

”Psykisk och fysisk hälsa hänger ihop och vi vill verka för rörelse, gemenskap och glädje”

Överskottet från årets Mental Health Run går oavkortat till Fonden för psykisk hälsa som bidrar till forskning för att öka kunskap och minska fördomar om psykiska sjukdomar och funktionsnedsättningar, samt forskning kring suicidprevention.

För att läsa mer och vara med: Mental Health Run 2022, 1-10 oktober.

På ovan bild syns Sara Boman, ordförande, och Marit Eskel, vice ordförande för Mental Health Run.