• Lumell Associates AB
  • Sveavägen 63
  • 113 59 Stockholm

Kontakta oss

Sociala utfallskontrakt uppmärksammas på seminarium med näringsministern

Näringsminister Ibrahim Baylan besökte i fredags Norrköping för att delta på ett seminarium om erfarenheter från arbetet med sociala utfallskontrakt i Norrköping och Botkyrka/Örnsköldsvik. Utöver näringsministern deltog bland annat även representanter från Norrköping och Botkyrka, SKR, RISE och Lumell med flera.

Kontrakten i Norrköping och Botkyrka/Örnsköldsvik är de första, och hittills enda, sociala utfallskontrakten i Sverige. Lumell har arbetat med båda kontrakten. Ämnet för seminariet var, utöver de konkreta exemplen, att diskutera under vilka förutsättningar som innovativa samarbetsformer som sociala utfallskontrakt kan få en bredare tillämpning för social innovation och proaktivitet i välfärdssektorn.

Sociala utfallskontrakt är ett verktyg för att ge investerare incitament att satsa på förebyggande insatser som ska leda till vinster för samhället. I Norrköpings kommun utvecklades det första sociala utfallskontraktet i Sverige. Det syftar till att förbättra skolprestationer och minska risk för återplacering i SiS och HVB för unga som placeras i den sociala barn- och ungdomsvården. I samarbete med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har Lumell stöttat Norrköpings kommun och investeraren Leksell Social Ventures med att utforma det sociala utfallskontraktet och Lumell är fortfarande delaktiga i arbetet som intermediär. Botkyrka kommun har tillsammans med Örnsköldsviks kommun tecknat det andra sociala utfallskontraktet som syftar till att genom preventiva insatser minska sjukfrånvaron bland kommunens anställda. I detta arbete bistod Lumell SKR med utformning av såväl kontrakt som insats samt i uppsättningen av intermediärsfunktionen som nu löpande drivs av RISE (läs mer om det arbetet här).

Seminariet arrangerades av RISE Social & Health Impact Center.