• Lumell Associates AB
  • Sveavägen 63
  • 113 59 Stockholm

Kontakta oss

  • Lumell Associates AB
  • Sveavägen 63
  • 113 59 Stockholm

Kontakta oss

Hur är det att arbeta som konsult inom välfärdssektorn?

– Lumell bjöd in studenter till frukost och paneldiskussion

 

Vilka är de stora frågorna i hälso- och sjukvården och välfärden i Sverige? Hur är det att arbeta som managementkonsult inom välfärdssektorn? Dessa och många andra frågor diskuterades vid Lumells frukost för studenter som hölls den 9 maj. Vid frukosten deltog studenter från utbildningar inom medicinsk teknik och industriell ekonomi vid KTH samt från masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och management på KI. VD Margareta Eriksson och partner Christofer Montell inledde med att berätta om Lumells bakgrund, värdegrund och arbetssätt. Managementkonsulterna Emma Övelius (civilingenjör i medicinsk teknik) och Carolina Myrin (civilingenjör i industriell ekonomi) delade sedan med sig av sina erfarenheter av att arbeta hos Lumell.

Stort tack till alla deltagare för en trevlig frukost och intressanta diskussioner!